25 yrs, 5 ft'3 inch, Hindu, KSHATRIYA (SOMAVAMSHAM)

Medicine and Surgery, MBBS

Lives in Anantapur

26 yrs, ', Christian, Scheduled Caste

MBBS

Lives in ANANTAPUR

26 yrs, ', Christian, Scheduled Caste

MBBS

Lives in ANANTAPUR

37 yrs, ', Hindu,

MBBS

Lives in Anantapur

36 yrs, ', Hindu,

MBBS

Lives in Anantapur

31 yrs, ', Hindu, Brahmin

MBBS

Lives in ANANTAPUR