28 yrs, 5 ft'1 inch, Hindu, Khatri punjabi

Dental Surgery, BDS, MDS

Lives in Yamunanagar

29 yrs, 5 ft'2 inch, Hindu, Khatri Punjabi

Medicine and Surgery, MBBS

Lives in Newark

29 yrs, 5 ft'4 inch, Hindu, Khatri punjabi

Medicine and Surgery, MBBS, MD, Pharmacology

Lives in Meerut