32 yrs, 6 ft'2 inch, Hindu, Khatri

Ayurvedic, BAMS

Lives in Phillaur

32 yrs, ', ,

Ayurvedic, BAMS

Lives in

28 yrs, ', ,

Ayurvedic, BAMS

Lives in Ludhiana

32 yrs, 5 ft'7 inch, Sikh, Tonk kshatriya

Ayurvedic, BAMS

Lives in Tarn Taran Sahib

29 yrs, ', ,

Ayurvedic, BAMS

Lives in LUDHIANA

32 yrs, ', Sikh, Sikh

Ayurvedic, BAMS

Lives in Tarn taran (patti)

31 yrs, ', Hindu, Brahmin

Ayurvedic, BAMS

Lives in Ferozepur

33 yrs, ', Hindu,

Ayurvedic, BAMS

Lives in Sitamari

41 yrs, ', Hindu, Maratha

Ayurvedic, BAMS, MD / MS Ayurveda

Lives in Nashik

39 yrs, ', Hindu, Baniya

Ayurvedic, BAMS

Lives in Gurgaon

39 yrs, ', Hindu, Baniya

Ayurvedic, BAMS

Lives in Gurgaon

31 yrs, ', Muslim,

Ayurvedic, BAMS

Lives in Chandigarh

34 yrs, ', Hindu, Arora

Ayurvedic, BAMS

Lives in Moga

30 yrs, ', Sikh, Khatri

Ayurvedic, BAMS

Lives in Paonta sahib

34 yrs, ', Sikh, Jat

Ayurvedic, BAMS, MD / MS Ayurveda

Lives in Chandigarh

37 yrs, ', Hindu, Sindhi

Ayurvedic, BAMS

Lives in Jaipur

36 yrs, ', Hindu, Vaish

Ayurvedic, BAMS, MD / MS Ayurveda

Lives in Panaji

28 yrs, 6 ft'1 inch, Hindu, Yadav

Ayurvedic, BAMS, MD / MS Ayurveda

Lives in Nāngloi Jāt

34 yrs, 5 ft'4 inch, Sikh, Nagi

Ayurvedic, BAMS

Lives in Ajnala

31 yrs, ', ,

Ayurvedic, BAMS

Lives in

27 yrs, ', ,

Ayurvedic, BAMS

Lives in

45 yrs, 5 ft'5 inch, Hindu, Brahmin

Ayurvedic, BAMS, Others

Lives in Āsika

45 yrs, 5 ft'7 inch, Hindu, Brahmin

Ayurvedic, BAMS, Others

Lives in Brahmapur

38 yrs, 5 ft'10 inch, Hindu, Rajput

Ayurvedic, BAMS, Others

Lives in Shimla

37 yrs, 5 ft'2 inch, Hindu, Brahmin

Ayurvedic, BAMS

Lives in Amritsar

38 yrs, ', ,

Ayurvedic, BAMS

Lives in Patiala

37 yrs, 5 ft'7 inch, Sikh, Chhabra

Ayurvedic, BAMS, Others

Lives in Patiala

31 yrs, ', ,

Ayurvedic, BAMS

Lives in Trigora

36 yrs, 5 ft'9 inch, Hindu, AGGARWAL

Ayurvedic, BAMS, Others

Lives in Sangrur