38 yrs, ', Sikh, Punjabi

BPT (Physiotherapy)

Lives in New delhi