32 yrs, 6 ft'2 inch, Hindu, Khatri

Ayurvedic, BAMS

Lives in Phillaur

32 yrs, ', ,

Ayurvedic, BAMS

Lives in

35 yrs, ', Hindu, Chandel

BAMS

Lives in UNA

35 yrs, ', Hindu, Vanjari

BAMS

Lives in Nashik

28 yrs, 6 ft'1 inch, Hindu, Yadav

Ayurvedic, BAMS, MD / MS Ayurveda

Lives in Nāngloi Jāt

34 yrs, 5 ft'4 inch, Sikh, Nagi

Ayurvedic, BAMS

Lives in Ajnala

31 yrs, ', ,

Ayurvedic, BAMS

Lives in

27 yrs, ', ,

Ayurvedic, BAMS

Lives in

45 yrs, 5 ft'5 inch, Hindu, Brahmin

Ayurvedic, BAMS, Others

Lives in Āsika

45 yrs, 5 ft'7 inch, Hindu, Brahmin

Ayurvedic, BAMS, Others

Lives in Brahmapur

38 yrs, 5 ft'10 inch, Hindu, Rajput

Ayurvedic, BAMS, Others

Lives in Shimla

37 yrs, 5 ft'2 inch, Hindu, Brahmin

Ayurvedic, BAMS

Lives in Amritsar

37 yrs, 5 ft'7 inch, Sikh, Chhabra

Ayurvedic, BAMS, Others

Lives in Patiala

36 yrs, 5 ft'9 inch, Hindu, AGGARWAL

Ayurvedic, BAMS, Others

Lives in Sangrur