31 yrs, ', Hindu, Punjabi

BDS

Lives in Batala

30 yrs, ', Sikh, Ramgariya

MBBS

Lives in Batala

35 yrs, ', Hindu, Gupta

BDS

Lives in Batala

33 yrs, ', Sikh, Jat

BDS

Lives in Batala

33 yrs, ', Sikh, Jat

MBBS

Lives in Batala

36 yrs, ', Sikh, Ghumar

MBBS

Lives in Batala